تماس با سازمان مهاجرتی یلدا غنی

اگر شما جویای اقامت کانادا هستید میتوانید به روش های گوناگون به نیت خود جامه عمل بپوشانید لطفا از اطلاعات ذیقیمت سایت ما بهره مند شوید امید که در تصمیم بزرگ شما روزنه ی روشنی ایجاد نماید.
ویزای توریستی به دارنده ویزا اجازه می‌دهد که با اهداف گردشگری، شرکت در کنفرانس یا همایش، دیدار اعضای خانواده یا دوستان واردکانادا شوید.

این ویزا خود به دو نوع سینگل و مولتیپل تقسیم می‌شود. دارندگان ویزای سینگل تا پایان اعتبار ویزای‌شان می‌توانند در کانادا بمانند اما در صورت خروج زودتر از پایان اعتبار ویزا برای ورود مجدد دوباره باید ویزا بگیرند. دارندگان ویزای مولتیپل که به آن ویزای مولتی یا ویزای ۵ ساله کانادا هم می‌گویند، می‌توانند تا پایان اعتبار ویزای خود به ‌صورت نامحدود به کانادا رفت ‌و آمد کنند و در هر بار ورود به کانادا ۶ ماه در این کشور اقامت داشته باشند.

ما برای کمک به شما آماده هستیم.

اطلاعات تماس

25 Sheppard Ave W, North York, ON M2N 6S6, Canada0014165267858info@yaldaghani.com

ساعات کاری به وقت:

ایراندوشنبه تا شنبه از ساعت 17:30 تا 1:30
کانادادوشنبه تا شنبه از ساعت 9:00 تا 17:00