تراول داکیومنت کانادا

مدارک مورد ویزای تراول داکیومنت کانادا
۱. فرم‌های تکمیل شدهٔ درخواست ویزای تراول داکیومنت کانادا؛

۲. واریز هزینهٔ ثبت نام یا اپلیکیشن فی (Application Fee)؛

۳. تمامی اسناد و مدارکی که ثابت می‌کنند متقاضی این ویزا برای یک بازهٔ زمانی مشخص در کانادا حضور داشته است؛ مانند قبوض پرداختی، اجاره‌نامه، سند مالکیت خانه، کارت سلامت (Health Card)، گواهینامهٔ رانندگی (Driving Licence)، مدارک مالیاتی و ….

۴. یک نامه خطاب به سفارت کانادا که در آن وضعیت فعلی، دلیل ترک خاک کانادا و تاریخی را که باید در کانادا حضور پیدا کنید به‌طور کامل شرح داده باشید؛

۵. دو قطعه عکس ۷×۵ با اطلاعات درج شده طبق فرمت درخواستی ادارهٔ مهاجرت کانادا؛

۶. تمامی پاسپورت‌ها و مدارک سفرهای پنج سال اخیر به کانادا؛

۷. ترجمهٔ مدارک مورد نیاز مربوط به این ویزا؛

نکته: اگر خارج از خاک کانادا برای یک کارفرمای کانادایی کار می‌کنید، به این معناست که در خاک کانادا حضور دارید. در این صورت باید علاوه بر ارائه گواهی اشتغال به کار مهر و امضا شده با درج سمت و عنوان شغلی، جزئیات قرارداد، توضیح ماهیت کار و ارتباط آن با بازار کانادا، تأییدیه‌ای ارائه بدهید که نشان بدهد این شغل با هدف احراز شرایط اقامت شما ایجاد نشده است.

اگر شما به‌عنوان همراه، با فرد مقیم یا شهروند کانادا سفر می‌کنید، ارائه مدارک زیر الزامی است:

۱. سند ازدواج؛

۲. گواهی تولد یا حضانت فرزند؛

۳. گواهی اشتغال به کار یا تحصیل؛

۴. پاسپورت‌های پنج سال اخیر فرد کانادایی؛

۵. مدارک شهروندی فرد کانادایی شامل تاریخ شهروند شدن یا مدارک احراز اقامت فرد دارندهٔ PR؛

۶. مدارک نشان‌دهندهٔ تمایل شما برای حفظ اقامت کانادا.

طبق قوانین کانادا، افراد باید برای بازگشت به کشور کانادا از طریق هوایی یا کشتی یا قطار، کارت تراول داکیومنت خود را ارائه کنند.