سرمایه گذاری

مقدمه ای بر سرمایه گذاری در کانادا
سرمایه گذاری در کانادا و مهاجرت به کانادا و همچنین شرایط اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری مورد توجه و دغدغه فکری بسیاری از هموطنان است. از آنجایی که کشور کانادا از نظر سطح علمی، شرایط اقتصادی و همچنین سطح رفاره و زندگی اجتماعی بسیار بالا می باشد و از جایگاه بسیار خوبی در میان سایر کشورها برخوردار است، سرمایه گذاری در کشور کانادا انتخاب بسیاری از سرمایه داران بین المللی قرار گرفته است و البته قابل ذکر است بسیار بهتر است که سرمايه گذاري در كانادا با كمترين هزينه و ريسك صورت پذیرد که خبر مسرت بخش اینکه با توجه به قوانین جدیدی دولت کشورکانادا تصویب کرده است این امکان میسر شده است. البته ماهیت سرمایه گذاری در کانادا دستخوش تغییرات و تحولاتی بوده است که کشور کانادا از این قاعده مستثنی نمی باشد و کشور کانادا با مباحث و تغییرات و تحولاتی در طی زمان مواجه شده است.