تاییدیه LIMA

کار از طریق مجوز LIMA
مجوز کار موقت در کانادا (Canada Temporary Work Permit)
هر ساله بیش از 300,000 نیروی کار خارجی با استفاده از مجوز های کار موقت، برای کار به کانادا سفر می کنند. به منظور کار موقت در کانادا، اکثر نیروهای کار خارجی نیاز به یک ویزای کار دارند. نیروهای متخصص خارجی معمولا برای اینکه بتوانند ویزای موقت کار را از سازمان اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) اخذ کند، باید از قبل یک پیشنهاد کار از یکی از کارفرمایان کانادا دریافت کرده باشند. این فرآیند چندین مرحله دارد. بر حسب ملیت فرد خارجی، ممکن است اخذ یک ویزای اقامت موقت (TRV) برای ورود به کانادا الزامی باشد.
مرحله 1: کارفرما در صورت نیاز برای اخذ مجوز کار (Labour Market Impact Assessment) درخواست می دهد.
مرحله 2: کارفرما پیشنهاد کار موقتی ارائه می کند.
مرحله 3: نیروهای خارجی برای مجوز کار درخواست می دهند.
مرحله 4: مجوز کار صادر می گردد.
مرحله 1: درخواست کارفرما برای اخذ تاییدیه LIMA
قبل از صدور یک مجوز کار موقت، کارفرمای کانادایی که قصد استخدام یک نیروی کار موقت را دارد، باید برای اخذ مجوز کار LIMA به سازمان ESDC کانادا درخواست داده و آن را دریافت نماید. این گواهی در صورتی اعطا می شود که برای انجام آن شغل نتوان از هیچ یک از شهروندان یا ساکنین دائم کانادا استفاده نمود. مسئولین مهاجرت کانادا می توانند در برخی شرایط خاص، بدون تاییدیه LIMA نیز مجوز کار صادر کنند. (مشاغل معاف از نیاز به اخذ تائیدیه وزارت کار کانادا (LIMA)). این شرایط به صورت زیر می باشند:
تحت توافقنامه های بین المللی همانند توافقنامه ی تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA)
به علت منافع اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی قابل توجهی که آن فعالیت برای مردم کانادا به ارمغان می آورد.
به عنوان بخشی از توافقنامه متقابل بین کانادا و دولت های استانی و منطقه ای آن که با سایر کشورها به توافق رسیده اند همانند برنامه جوانان کانادا و برنامه تبادل معلمان (TEP)
در شرایطی که دانشجویان بین المللی در حال تحصیل در کانادا بتوانند الزامات دوره ی تحصیلی خود از جمله دوره ی کو-آپ را تکمیل نمایند.
به همسر فردی که دارای مجوز کار است و به برخی از دارندگان مجوز تحصیل کانادا، اجازه کار در کانادا داده شود. (
ماهیت کار خیرخواهانه و مذهبی باشد.
به رسمیت شناختن برخی افراد خاص در کانادا که به دلایلی به غیر از دلایل ذکر شده در بالا همانند ادعای پناهندگی که نیازمند حمایت از خود دارند، به این کشور سفر کرده اند..
مرحله 2: ارائه پیشنهاد کار موقت از سوی کارفرما
بعد از اعطای مجوز کار LIMA، کارفرمای کانادایی می تواند یک پیشنهاد کار موقت به نیروی کار خارجی بدهد. کارفرما باید کپی از مجوز LIMA را همراه با جزئیات نامه ی پیشنهاد کارش به نیروی کار خارجی ارسال نماید.
مرحله 3: درخواست مجوز کار از سوی نیروی کار خارجی
نیروی کار خارجی همراه با این مستندات می تواند برای اخذ مجوز کار موقت کانادا به ESDC درخواست دهد.
اگر کارفرمای کانادایی که قرار است فرد را استخدام کند، در استان کبک باشد، نیروی کار برای کار موقت در کبک، باید گواهینامه ی پذیرش کبک (CAQ) را نیز دریافت نماید. پذیرش در برخی از حرفه ها در کبک تسهیل شده است و واجد شرایط رسیدگی راحت تر به درخواست هستند. تلاش برای استخدام های محلی لازم نیست به عنوان بخشی از درخواست استخدام کارفرمای موقت خارجی برای آن موقعیت های شغلی انجام گردد.
مرحله 4: صدور مجوز کار
موسسه خدمات برون مرزی کانادا (CBSA) در زمان ورود هنگامی که نیروی کار به کانادا می رسد، مجوز کار موقت کانادا را صادر خواهد کرد.
آیا شما نیز دارای یک پیشنهاد کار از کانادا هستید و به مجوز کار نیاز دارید؟
تقریبا در همه ی موارد افرادی که دارای پیشنهاد شغل از کارفرمای کانادا هستند برای کار در کانادا نیازمند یک مجوز کار موقت هستند. مجوز کار موقت برای یک دوره ی زمانی کوتاه از چند روز تا چند سال صادر می شود. در اکثر موارد فرآیند اخذ مجوز کار دو برابر است. در ابتدا کارفرمای کانادا باید مجوز دولت را برای استخدام از خارج کانادا اخذ نماید. بعد از اینکه این مجوز داده شد، کارفرمای معین شده باید برای اخذ مجوز کار برای او درخواست دهد.
مجوز کاری که برای یک شغل خاص در کانادا صادر می شود محدود به آن شغل است. در نتیجه، کارمند فقط باید برای کارفرمایی کار کند که در مجوز کاری اش مشخص شده است. اگر او شغل متفاوتی پیدا کند و همچنان وضعیت اقامت دائم را اخذ نکرده باشد، باید برای آن شغل درخواست داده و قبل از انجام شغل دیگری در کانادا، مجوز کار جدیدی دریافت کند.

آیا یک کارفرمای کانادایی هستید که باید برای نیروهای کار جدید خود مجوز کار اخذ نمایید؟
توجه کنید که مجوز کار موقت فقط برای آن دسته از نیروهای کار خارجی است که قصد دارند برای یک مدت زمان محدود در کانادا کار کنند. برای اینکه فرد به صورت دائم در کانادا کار و زندگی نماید، باید فرآیند مهاجرت به کانادا را طی نماید. با این حال، یک مجوز کار موقت می تواند یک گام اولیه برای اخذ اقامت دائم کانادا باشد. هنگامی که فرد از طریق یک مجوز کار موقت در کانادا سکونت دارد، می تواند از طریق گروه نیروهای متخص یا از طریق یکی از برنامه های استانی واجد شرایط گروه تجربه ی کانادایی (CEC) شود.

کار در کانادا: حقایق اولیه
به منظور مهاجرت به کانادا، کار به عنوان فعالیتی تعریف شده است که برای آن دستمزدی پرداخت شود یا به عنوان فعالیتی که به طور مستقیم با فعالیت های شهروندان یا ساکنان دائم کانادا در بازار کار کانادا رقابت ننماید.
مقامات مهاجرت کانادا برای تعدادی از فعالیت های کاری محدود در کانادا نیازمند مجوز کار هستند.
یک پیشنهاد شغل از کارفرمایان کانادایی معمولا پیش نیاز اخذ مجوز کار کانادا می باشد.
در برخی از موارد، مقررات مهاجرت کانادا باعث اخذ مجوز کار آزاد می شود مختص به کارفرما نیست.
مجوزهای کاری از نظر ماهیت همیشه موقتی بوده اند اما از داخل کانادا قابل تمدید هستند.
به طور معمول مجوز کار فقط توسط مقامات مهاجرت کانادا در صورت صدور مجوز ثبت LIMA توسط سازمان ESDC کانادا که نشان می دهد استخدام مذکور تاثیر منفی بر نیروهای کار کانادا ندارد، صادر می گردد.

معافیت های الزام اخذ مجوز کار LIMA
به منظور آوردن یک نیروی کار خارجی موقت به کانادا، کارفرمایان کانادایی به طور معمول باید یک مجوز کار LIMA دریافت نمایند. با این حال در برخی موارد ممکن است از الزام اخذ مجوز LIMA چشم پوشی شود.
برخی از حالت های رایج معافیت از اخذ مجوز LIMA در قسمت زیر شرح داده شده است. این صفحه به بخش های زیر تقسیم بندی گردیده است:
اشتغال متقابل
کارکنان خیریه یا کارهای مذهبی
توجه: استثنائات اخذ مجوز LIMA به این معنی نیست که افراد لازم نیست مجوز کار اخذ نمایند. برای همه ی حالت های معاف از اخذ LIMA، افراد همچنان برای اینکه بتوانند به صورت قانونی در کانادا کار کنند، باید مجوز کار اخذ نمایند.
مشاغل معاف از نیاز به اخذ تائیدیه وزارت کار کانادا (LIMA)
به غیر از شرایط ذکر شده در قسمت زیر، مسئولین ویزای کانادا، در ارزیابی اینکه اینکه آیا صدور یک مجوز کار برای یک فرد خارجی بدون نیاز به داشتن مجوز LIMA امن است یا خیر، دارای میزانی از قدرت اختیار هستند. این موضوع با عنوان ارزیابی داشتن منافع اجتماعی و فرهنگی مهم شناخته می شود.
فوایدی که کار فرد خارجی برای کانادا به ارمغان می آورد، باید قابل توجه باشد یعنی این منافع مهم یا با ارزش باشند. ماموران معمولا به اظهارات متخصصان قابل اعتماد و برجسته در حوزه ی کاری فرد خارجی که قصد فعالیت در آن را دارد و همچنین شواهد عینی ارائه شده، تکیه می کنند. سوابق کاری گذشته فرد خارجی شاخص خوبی از سطح موفقیت او هستند.
معیارهای عینی برای منافع اجتماعی یا فرهنگی
یک سابقه ی تحصیلی خوب که نشان دهد فرد در زمینه ی مرتبط با حوزه ی مهارت خود دارای یک مدرک، دیپلم، گواهینامه یا مدارک مشابه از کالج، دانشگاه، مدارس یا سایر موسسه موجود در حوزه ی یادگیری می باشد.
مدارکی از کارفرمای فعلی یا قبلی که نشان داهد فرد خارجی در شغلی که به دنبال آن می گردد، دارای سابقه ی کار تمام وقت قابل توجهی می باشد. (قابل توجه در این متن به معنی 10 یا بیش از 10 سال سابقه ی کار می باشد)
داشتن جوایز بین اللملی یا حق ثبت اختراع
مدارک عضویت در سازمان هایی که افراد برای عضویت در آن سازمان باید دارای مزیت و برتری باشند.
کار افراد دیگر را مورد قضاوت قرار داده باشد.
مستنداتی از به رسمیت شناخته شدن توسط همسالان، سازمان های دولتی یا انجمن های حرفه ای و تجاری برای موفقیت و دستاوردهای مهم
مدارکی از دستاوردهای علمی و تحقیقی در رشته تحصیلی
نشریه های آکادمیک یا صنعتی ملی که توس متقاضی خارجی نوشته شده باشند.
نقش پیشرو فرد در یک سازمان با شهرت قابل توجه
کارآفرینان/ افراد خوداشتغال
معافیت از اخذ LIMA ممکن است به کارآفرینان خصوصی که قصد دارند برای راه اندازی یا ادامه دادن یک کسب و کار به صورت موقت به کانادا بیایند، نیز داده شود. متقاضیان این برنامه باید مالک انحصاری یا مالک بخش عمده ای از کسب و کاری باشند که قصد دارند در کانادا دنبال نمایند. کارآفرینان فقط در صورتی واجد شرایط معافیت از اخذ مجوز LIMA هستند که بتوانند نشان دهند کارشان در کانادا از نظر ماهیتی موقت است. این گروه به ویژه مناسب مالکان کسب و کارهای فصلی است. کارآفرینانی که از قبل برای اقامت دائم کانادا درخواست داده اند، نیز ممکن است از طریق این گروه، واجد شرایط معافیت از اخذ مجوز کار LIMA باشند.
انتقالات میان شرکتی
انتقالات میان شرکتی نیز جزو حالت هایی است که مشمول معافیت از اخذ مجوز LIMA می گردد. افراد منتقل شده باید افراد اجرایی، مدیران، نیروهایی با دانش تخصصی باشند و باید برای یک شرکت خارجی با رابطه ی واجد شرایط با شرکت کانادایی کار نمایند.
همراهان فرد
همسر و فرزند فردی که دارای مجوز کار کانادا برای یک موقعیت شغلی تخصصی است نیز برای کار نیازمند LIMA نیستند. لطفا توجه کنید این امر شامل همسران نیروهای متخصص برنامه ی تبادل بین المللی نمی شود.

ویزای همراه جهت تحصیل در کانادا
نیروهای متخصص فرانسوی زبان
نیروهای متخصص فرانسوی که از طریق یک رویداد تبلیغاتی مهاجرت فرانسوی زبانان که از طریق دولت فدرال و جامعه فرانسوی زبانان کانادا هماهنگ شده است، استخدام می شوند و قصد سکونت در مقصدی خارج از کبک را دارند و واجد شرایط یکی از مشاغل سطح 0، A یا B از سیستم طبقه بندی مشاغل NOC هستند، واجد شرایط هستند که از طریق برنامه Mobilité Francophone. در کانادا مشغول به کار شوند.
افزایش مهاجرت جوامع فرانسوی زبان ساکن در خارج از کبک
دانشگاهیان
شامل محققان، اساتید مهمان و پروفسورهای بازدیدکننده
معافیت های استانی LIMA
نیروهای کاری که از طریق استان ها برای اقامت دائم انتخاب می شود و یک پیشنهاد کار از آن استان را دارند ممکن است نیازی به اخذ مجوز LIMA نداشته باشند.
اشتغال متقابل
توافقنامه اشتغال متقابل به نیروهای کار خارجی اجازه می دهد تا هنگامی که مردم کانادا فرصت کار متقابلی در خارج از کشور را دارند، بتوانند در کانادا مشغول به کار شوند.
توافقنامه های بین المللی
کانادا طرف قرارداد برخی از توافقنامه های بین المللی است که ورود نیروهای کار خارجی را تسهیل می نمایند. پذیرش نیروهای کار خارجی تحت این توافقنامه مزایای بسیاری برای کانادا دارد از جمله اینکه نیازمند LIMA نیست.
برنامه های تبادل بین المللی
کانادا در برخی از برنامه ها به منظور برنامه تبادل بین المللی افراد جوان کانادا مشارکت دارد. چنین برنامه هایی شامل ویزای تعطیلات کاری در زمینه تجربه ی بین المللی کانادا (IEC) ، برنامه های کو-آپ دانشجویان، متخصصان جوان، برنامه های تبادل معلمان می باشند. این برنامه نیازی به اخذ LIMA ندارند.
کارهای خیریه و مذهبی
کارکنان خیریه
در کانادا، خیریه به عنوان منبعی برای تسکین فقر، پیشرفت آموزش و اهداف خاص دیگری که به جامعه کمک می کنند، تعریف می شود. به این ترتیب، برخی از کارکنان خیریه برای ورود موقت به بازار کار کانادا نیازی به اخذ مجوز LIMA ندارند.
ثبت نام در اداره درآمد کانادا (CRA) به عنوان فرد خیرخواه، نشان می دهد که سازمان در واقع از نظر ماهیت خیرخواهانه است. با این وجود نیروهای کار خارجی ممکن است بتوانند برای یک سازمان تحت بند معاف از LIMA که در CRA ثبت نشده است، نیز مشغول به کار شوند؛ مامور ویزا ممکن است برای دریافت اطلاعات بیشتر از کارفرما مجددا درخواست دهد.
دولت کانادا بین یک نیروی کار خیرخواه که نیازمند مجوز کار است و یک کار داوطلبانه که نیاز به مجوز کار ندارد، تمایز قائل می شود. نیروی کار داوطلب وارد بازار کار نمی شود و حضور او در کانادا به هدف اصلی سفر بستگی دارد. از سوی دیگر کارمند خیرخواه معمولا در موقعیتی کار می کند که تعریف کار را برآورده می نماید و برای کارش دستمزد دریافت می کند. در نتیجه، او نیازمند مجوز کار است و ممکن است نیازی به فرآیند اخذ LIMA نداشته باشد.
نیروهای کار مذهبی
کار مذهبی به طور عامل مستلزم رعایت الزامات اصی از سوی فرد خارجی است تا بخشی از جامعه مذهبی باشد یا عقاید خود را به اشتراک بگذارد و باید توانایی تدریس و به اشتراک گذاشتن سایر باورهای مذهبی مورد نیاز توسط کارفرما را نیز داشته باشد.
برای این گروه از معافیت LIMA، وظایف اصلی فرد باید اهداف مذهبی خاصی را انعکاس دهد. برا مثال ارائه آموزش های مذهبی یا ارتقا مذهب یا باور خاصی را انعکاس دهد.
کار آنها باید شامل ترویج آموزه های معنوی و همچنین حفظ آموزه ها و احکام معنوی که تعالیم بر اساس آن هستند، باشد.

برنامه انتقال درون شرکتی (Intra-Company Transfers)
کسب و کارهای بین المللی که دارای یک شرکت مادر، شعب، شرکت های فرعی یا وابسته در کانادا هستند، می توانند کارکنان کلیدی خود در خارج از کانادا را از طریق برنامه انتقال بین شرکتی، به کانادا بیاورند.
برای مجوزهای کاری که از طریق این برنامه اخذ می شوند، نیازی به اخذ مجوز کار LIMA نیست. هرچند که کارکنان و کارفرمایان برنامه ی انتقال بین شرکتی، از اخذ مجوز LIMA معاف می شوند، اما موظف هستند از تمامی شرایط حاکم بر کار موقت در کانادا از جمله اخذ یک ویزای اقامت موقت (Temporary Resident Visa)،(در صورت امکان پذیر بودن) پیروی نمایند.
مشاغل معاف از نیاز به اخذ تائیدیه وزارت کار کانادا (LIMA)
کارکنان انتقالی باید حداقل یک سال سابقه ی کار تمام وقت در شرکت خارجی را داشته باشند و برای انجام کاری همانند کاری که در آنجا انجام می دادند، به شرکت های وابسته در کانادا آمده باشند. کار در کانادا باید زیرمجموعه یکی از سه طبقه بندی زیر باشد:
اجرایی: کارمندی که به طور عمده مدیریت شرکت یا بخش عمده ای از آن را به عهده داشته باشد.
مدیریت ارشد: کارمندی که همه یا بخشی از شرکت را مدیریت کرده و بر کار سایر مدیران و کارمندان متخصص نظارت و کنترل دارد.
دانش تخصصی: کارمندی که دانش تخصصی در مورد محصولات یا خدمات شرکت یا یک سطح بالایی از تخصص در حوزه فرآیندها و روال های سازمان داشته باشد.
نیروهای خارجی برای دریافت مجوز کار، شرکت کانادایی باید روابط خوبی با همتای خارجی خود و همچنین رابطه ی واجد شرایطی با کارکنان خود داشته باشد.
کسب و کارهایی خارجی که قصد استقرار یک شرکت در کانادا را دارند، می توانند از برنامه ی انتقال میان شرکتی به منظور آوردن نیروهای کار مهم خود به کشور برای شروع فعالیتشان استفاده نمایند.