اسپانسرشیپ همسر و والدین

شرایط برنامه اسپانسرشیپ والدین و پدر/مادر بزرگ ها

برنامه اسپانسرشیپ والدین و پدر/مادر بزرگ ها روز دوشنبه ای که پیش رو داریم بازگشایی خواهد شد و علاقه مندان می توانند تمایل و تقاضای خود را ارائه کنند. در این برنامه اولویت با کسانی است که زودتر اقدام کنند. بنابراین به شما همراهان سازمان مهاجرتی یلدا غنی که علاقه مند هستید اسپانسر والدین یا پدر/مادر بزرگ های خود شوید توصیه می کنیم که زودتر برای ابراز تمایل خود اقدام کنند چر اکه هر چه زودتر تمایل خود را به این برنامه ارئه کنید شانس دریافت دعوتنامه جهت تقاضا برای اقامت دائم از طریق این برنامه بیشتر خواهد بود.

اداره مهاجرت کانادا اعلام کرده است که اگر فرد متقاضی تمام اسناد و مدارک مورد نیاز را در دست داشته باشد پر کردن فرم تمایل به اسپانسر شدن تنها 10 دقیقه وقت خواهد برد. اما حتما از خود پرسیده اید که این فرایند چگونه طی می شود؟ و به چه اطلاعات و اسنادی نیاز است؟