ویزای موقت

کشور کانادا ویزاهای مختلفی برای افرادی که قصد ورود به این کشور را دارند در نظر گرفته است. در یک دسته بندی کلی این ویزاها شامل دو دسته؛ ویزای دائم (جهت اقامت دائم در کانادا) و ویزای موقت (جهت سفر به کانادا به صورت کوتاه مدت) می شوند.
به عنوان مثال؛ ویزیتورها یا همان توریست ها با ویزای توریستی کانادا و دانشجو ها با ویزای دانشجویی کانادا و پدر و مادرها با سوپر ویزای کانادا، در دسته دریافت کنندگان ویزای موقت قرار خواهند گرفت.
البته لازم به ذکر است که؛ ویزاهای موقت به این سه مورد خلاصه نمی شوند و با توجه به هدف فرد از سفر به کانادا می توانند متفاوت باشند.